เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy คือรายละเอียดที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว บนเว็บไซต์ ufabetschool.com โดยจะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยจะมีรายละเอียดแบ่งออกเป็นข้อ ๆ ดังนี้

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านจะถูกจัดเก็บและคุ้มครองให้อยู่บนนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางบริษัทได้กำหนดเอาไว้

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครสมาชิกนั้น จะถูกจัดเก็บไว้บนฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล , บัญชีธนาคาร , เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ใช้ในการสมัครสมาชิก จะถูกจัดเก็บและรักษาด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมเอาไว้บนฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลส่วนตัว , ข้อมูลการเดิมพัน , รวมไปถึงประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ 

 • การนำข้อมูลมาใช้

ทางบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บเอาไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงเว็บไซต์ , การทำการตลาด , สื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ รวมไปถึงการแจ้งโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษที่สำคัญต่อสมาชิกทุกท่านนั่นเอง

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเผยแพร่ไปยังสื่อสาธารณะ หรือบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัญชีก่อน ยกเว้นในกรณีของการร้องขอกระบวนการทางกฎหมาย

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ในการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ เรามีเกณฑ์กำหนดอายุของผู้สมัครจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากผู้สมัครอายุไม่ถึง หรือต่ำกว่าเกณฑ์จะถูกลบบัญชี หรือระงับใช้ทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้ทุกเมื่อ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล หรือทำการลบข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้เลย ซึ่งคุณสามารถแจ้งทางทีมงานได้ทุกเมื่อผ่านทาง contact@ufabetschool.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการปรับปรุงนี้จะเป็นไปตามความเหมาะสม และจะประกาศบนหน้าเว็บไซต์ ufabetschool.com ทุกครั้ง

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการใช้งานตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2019

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปลภาษา เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้

 • การติดต่อเรา

หากผู้ใช้บริการท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่ contact@ufabetschool.com

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามความเหมาะสม โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า