การประกาศ

การประกาศ หาผู้ผลิต

การประกาศ ด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคม) มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้รับสิทธิ์ในการผลิตชุดกีฬา และลูกฟุตบอล, ลูกฟุตซอล, ลูกฟุตบอลชายหาด รวมถึงลูกฟุตบอลที่ระลึกของสมาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๑ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม นักกีฬา คณะผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ สำหรับใช้ในการแข่งขัน, ฝึกซ้อม หรือกิจการอื่น ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของชาติการประกาศ

ในการนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับมอบสิทธิ์ในการขายและบริหารสิทธิประโยชน์ของสมาคม จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ เพื่อรับการคัดเลือกกับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยนำเสนอแผนงานและเงื่อนไข พร้อมเอกสารยืนยันคุณสมบัติ มาที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ณ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาเลขที่ ๑๒๓๑/๔๒๐ ซอยลาดพร้าว ๙๔ (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ขอขอบคุณแหล่งข่าว www.thsport.com

ติดต่อสอบถาม ufabetschool.com

By new